I  Ana Sayfa    I  Ürünler    I  Kampanyalar    I  Hizmetler ve Destek    I  İletişim

           
 

3ds Max:

 
     
       
 

3ds Max

Autodesk® 3ds Max®

3B modelleme ve animasyon araçları

3ds Max®, profesyonel kalitede 3B animasyonlar, görüntüler ve modeller oluşturmak için güçlü özellikler sunar. Verimli bir yaratıcı araç seti ile birlikte 3ds Max, daha az sürede daha iyi 3B içerik oluşturmanıza yardımcı olur.

3B Animasyon

Metin aracı

Sahnelerinize verilere dayanan bilgiler ekleyin. Çalışmanız için ihtiyaç duyduğunuz kontrol düzeyini seçin: Tüm bir paragrafı, kelimeyi veya tek tek harfleri düzenleyin. 3ds Max, Microsoft Word belgelerinden metin kopyaladığınızda, yazı tipi teması, yazı tipi stili ve karakterler gibi bilgileri koruyarak 2B'den 3B'ye iş akışlarınızı kolaylaştırır.

Güçlü önayarlı sistemde eğim ve animasyon önayarları da bulunmaktadır. Sık kullanılanlar listenize önayarlar ekleyin veya bu önayarları diğer kullanıcılarla paylaşın. Özel değer dizeleri, bir kürenin yarıçapı ve sahnenizdeki bir aracın hızı gibi özel bilgi dizelerini görüntülemenize yardımcı olur.

Jeodezik Voxel ve Sıcaklık Haritası dış görünümü

Çok kısa süre içinde daha iyi cilt ağırlığı oluşturun. Belirli noktalarda ağırlıkları daha kolay iyileştirebilmek için Bağlama pozu dışında, hatta seçilen bölgelerde Jeodezik Voxel ve Sıcaklık Haritası dış görünüm uygulama işlemlerini gerçekleştirin. Jeodezik Voxel Görünüm Oluşturma, su geçirmez olmayan karmaşık geometrileri işleyebilir ve hareketsiz veya üst üste binen bileşenler içerebilir. Gerçek dünya üretim örgülerinde bu durumla sık karşılaşılır.

Max Oluşturma Grafiği animasyon kontrolleri 

Oluşturup değiştirebileceğiniz ve paketleyip paylaşabileceğiniz yeni nesil animasyon araçlarını kullanarak MOG'de animasyon kontrolleri oluşturun. Extension 1'de 3 adet yeni MOG tabanlı kontrol bulunur: LookAt Constraint, Ray to Surface Transform Constraint ve Rotation Spring Controller MOG ve Bullet Physics motoru örnek entegrasyonu sayesinde fiziksel tabanlı simülasyon kontrolleri oluşturun.

Kamera Ardıştırıcı

Yüksek kaliteli animasyonlu görselleri, animasyonları ve sinematiği daha kolay oluşturarak ve daha fazla kamera kontrolü ile harika hikayeler anlatın. Çoklu kameralar arasında kesim yapın, animasyonlu klipleri zarar vermeden kesip yeniden düzenleyerek, orijinal verileri değiştirmeden bırakın.

Çift Dördey Dış Görünüm Uygulama 

Daha gerçekçi deformasyonlar ile daha iyi dış görünümlü karakterler oluşturun. Deforme ediciler büküldüğü veya döndürüldüğü için örgünün hacim kaybettiği ve yaygın olarak karakterlerin omuzlarında veya bileklerinde görülebilen "fiyonk" veya "şeker paketi" efektlerini önleyin. Cilt düzenleyicideki bu yeni seçenek, dış görünümün yüzeyde sahip olduğu etki miktarını boyamanızı sağlar; gereken yerde kullanın ve gerekmeyen yerde doğrusal dış görünüm uygulamak için inceltin.

Kalabalık doldurma animasyonu

Mimari sunumları zenginleştirmek ya da bir film veya video sahnesini önceden görselleştirmek için üst düzey kontrol ile inandırıcı hareketli veya sabit kalabalıklar oluşturun. Kaldırım, koridor, lobi ve plazalar gibi genel halka açık ortamlarda, bir dizi canlandırılmış karakter görünebilir. İnsan kalabalığı derleme araçları ile yürüyüş yollarını yaya akışı şablonlarıyla birleştirin.

http://videos.autodesk.com/zencoder/content/dam/autodesk/www/products/autodesk-3dsmax/videos/populate-crowd-animation-video-1152x648.mp4 

Doldurma geliştirmeleri

Geliştirilmiş Kalabalık doldurma özelliği, arttırılmış artistik kontrol, daha iyi gerçekçilik ve gelişmiş kullanılabilirlik sağlar. Karakterlere daha inandırıcı yürüme, koşma, geçme, dönme ve oturma davranışları kazandırın. Daha fazla karakter oluşturma unsurunu kontrol ederek, sonuçlarını etkileyin. Dokuları, yeniden kullanmak, uyarlamak ve ağda paylaşmak ve görüntülemek için kaydedin. Doldurma özelliğini SDK (yazılım geliştirme kiti) kullanarak uyarlayın.

http://videos.autodesk.com/zencoder/content/dam/autodesk/www/products/autodesk-3dsmax/videos/populate-enhancements-video-1270x720.mp4

Karakter animasyonu ve model üretimi araçları

CAT, iki ayaklı varlıklar ve insan kalabalığı animasyon araçları ile prosedürel animasyon ve karakter model üretimi gerçekleştirin. Cilt düzenleyici ve CAT Adale'yi kullanarak iskelet deformasyonunun daha kesin ve yumuşak kontrolünü sağlayın. 3ds Max kemikler, ters kinematik (IK) çözümcüler ve uyarlanabilir model üretimi araçları ile karmaşık mekanik montajları ve karakterleri isteğe uyarlanmış iskeletlerle oluşturun. Kolaylaştırılmış 3B animasyon arayüzleri oluşturmaya yardımcı olması için kontrolörler arasında tek yönlü veya çift yönlü ilişkiler bağlayın.

Ek bilgisayar animasyonu ve karakter modelleme özellikleri ile:

·         Belli başlı bağımsız animasyon karelerinden ödün vermeden yoğun hareket yakalama verilerini düzeltmek için CAT, iki ayaklı varlıklar ve 3ds Max nesneleri katmanlarda canlandırın.

·         Doğrusal olmayan Hareket Karıştırıcıyla kullanmak için hareket kütüphaneleri saklayın. Hareketleri tek nesnelere, tüm karakterlere veya karakterlerin içindeki nesne setlerine ve yollarına uygulayın ve yeniden hedefleyin.

·         3ds Max CAT iki ayaklı karakterleri tek adımda Maya 2016 3B animasyon, modelleme, simülasyon, görüntüleme ve birleştirme yazılımı ve MotionBuilder 2016 3B karakter animasyon yazılımında (İngilizce) kullanılan HumanIK çözümcü ile uyumlu karakterlere dönüştürün.

Genel animasyon araçları

Ortamınızdaki hemen hemen her parametre için çok geniş kapsamlı bağımsız animasyon karelerini ve yöntemsel animasyon araçlarını kullanın. Animasyon yörüngelerini doğrudan görüntü alanında görüntüleyin ve düzenleyin. Bir nesnenin canlandırılabilir yollarına kaydırıcılar ve çeviriciler gibi kullanıcı arayüzü unsurlarını bağlayarak isteğe uyarlanmış animasyon kontrolleri uygulayın ve tek bir kaydırıcı ile çok sayıda özelliği kontrol edin. Tuşları veya bir dizi tuşu hem zaman hem değer olarak düzenlemek, kaydırmak, hareket ettirmek ve ölçmek için Döküm Listesini kullanın.

·         Orijinal animasyonun bütünlüğünü koruyan yumuşak seçim düşüş ve Azaltılmış Tuşlar kullanarak yoğun animasyonu kontrol edin.

·         Eser Görüntülemenin içinde ses eserlerini hedef animasyonla senkronize edin; animasyon ortamı başına 100 ses eserine kadar eklenebilir.

·         Yeni bağımsız animasyon kareleri yaratmadan animasyonların kısımlarını yeniden zamanlayın.

Animasyonlu deforme ediciler

Serbest Çizim, Etki Bölgeleri, Bükme, Yer Değiştirme, Kafesleme, Aynalama, Gürültü, Fizik Yapısı, İtiş, Muhafaza Etme, Rahatlama, Dalgalandırma, Dış Kaplama, Dilimleme, Eğriltme, Esnetme, Küreleştirme, Sıkıştırma, Döndürme, Konikleştirme, Yerine Koyma, XForm ve Dalga düzenleyicileri ile varlıklara yaşam verin ve sıvısal efektleri simüle edin. Dünya Boş Alan düzenleyicileri, düzenleyici kümenin üstünde çalışır ve nesneleri yüzey, güç, alan ve sapmalar gibi canlandırılmış dünya koşullarıyla birleştirir. Parçacıklar ve diğer geometri türlerinin üzerinde animasyonlu deforme edicileri kullanın.

3B Modelleme ve Desenleme

OpenSubdiv desteği 

İlk olarak 3ds Max 2015 Extension 1'de sunulan yeni OpenSubdiv desteği sayesinde, Pixar'ın açık kaynaklı OpenSubdiv kütüphanelerini kullanarak 3ds Max'deki alt bölüm yüzeylerini gösterebilirsiniz. Kütüphaneler, Microsoft Research teknolojisine sahiptir ve hem paralel CPU hem de GPU mimarilerinden yararlanmak için tasarlanmışlardır. Sonuç olarak, yüksek alt bölüm seviyelerine sahip örgüler için daha hızlı görüntü alanı içi performansı elde edilir.

·         Modellerinizi düzenlerken veya pozlandırırken efektleri görün. Kaliteden ödün vermeden verimliliği arttırın.

·         Modelleri canlandırırken tahmin işini azaltın ve verimli kusursuz yüzey gösterimi sayesinde üretim sürelerini azaltın.

·         CreaseSet değiştirici ve Crease Explorer ile verimli buruşma modelleme iş akışlarından yararlanarak, karmaşık topolojiyi daha hızlı şekilde oluşturun.

·         FBX içerik değiştirme teknolojisini kullanarak OpenSubdiv'i destekleyen belirli paketlere modellerinizi kolay aktarıp alın.

Gelişmiş ShaderFX

3ds Max, Maya ve Maya LT arasında daha fazla gölgelendirme seçeneği ve daha iyi gölgelendirici birlikte çalışabilirliği elde edin. Yeni düğüm şablonları ile daha geniş çeşitlilikte prosedürel malzemeler oluşturun: dalgalı çizgiler, voronoi, basit gürültü ve tuğla. Yeni tümsek yardımcı programı düğümü ile, 2B gri tonlu görüntülerden normal haritalar oluşturun. Arama yapılabilir düğüm tarayıcısı ile gölgelendiricilere hızlı şekilde erişin.

Point cloud desteği

Gerçek dünyayı referans alarak daha hassas modeller oluşturmak için çok sayıda point cloud veri setini aktarın, görselleştirin, yakalayın ve görüntüleyin. Point cloud eklentilerini görüntü alanında gerçek renklerinde görüntüleyin, görüntülenen cloud eklentisinin kapsamını etkileşimli olarak ayarlayın ve point cloud köşelerini yakalayarak içerikte yeni geometriler yaratın.

·         Tasarımları daha iyi gerçekleştirebilmek ve animasyon çekimlerini önceden görselleştirmek amacıyla CG nesnelerini gerçek içeriğinde görüntülemek için point cloud eklentilerini mental ray görüntüleyiciyi kullanarak görüntüleyin. 

·         Belirli diğer Autodesk çözümleriyle bağlantılı gerçeklik yakalama iş akışından yararlanın: ReCap gerçekliği yakalama yazılımı (İngilizce), 2B ve 3B CAD için AutoCAD yazılımı, Revit yapı bilgisi modelleme yazılımı (İngilizce) ve Inventor 3D CAD yazılımı (İngilizce) .rcp ve .rcs dosya formatları için destek sunar.

mental ray, NVIDIA ARC GmbH’nin tescilli ticari markasıdır ve Autodesk, Inc. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

http://videos.autodesk.com/zencoder/content/dam/autodesk/www/products/autodesk-3dsmax/videos/point-cloud-support-video-1270x720.mp4

ShaderFX

ShaderFX gerçek zamanlı görsel gölgelendirici düzenleyicisi sayesinde kolayca gelişmiş HLSL görüntü alanı gölgelendiricileri oluşturun. Sezgisel tıkla ve sürükle iş akışından yararlanarak farklı düğümleri birbirine bağlayın. Çok sayıda güçlü kayar nokta değerinden, matematik işleminden, doku haritasından, normal haritadan ve renk düğümünden dilediğinizi seçin. Sonuçta elde edilen malzemeleri animasyon değerleri içerenler de dahil olmak üzere gerçek zamanlı olarak görüntü alanı içinde görüntüleyin. Gelişmiş modda, her bir temel düğümün iç çalışmalarının ayrıntılarına inin.

http://videos.autodesk.com/zencoder/content/dam/autodesk/www/products/autodesk-3dsmax/videos/shaderfx-video-1270x720.mp4

Yerleştirme araçları

Yeni Yerleştirme araçları sayesinde bir nesneyi ortamınızdaki başka bir nesneye göre kolayca konumlandırın ve yönlendirin. Sezgisel otomatik üst öğe ayarlama ve hizalama davranışlarından yararlanın. Nesneleri manyetik çekim altındaymış gibi diğer örgülerin yüzeyi boyunca hareket ettirin. Aynı seçeneğin bir bölümü olarak nesneleri hemen döndürün.

http://videos.autodesk.com/zencoder/content/dam/autodesk/www/products/autodesk-3dsmax/videos/placement-tools-video-1270x720.mp4

Dörtlü köşe yuvarlama

Sıkışmayı ortadan kaldırmak için dört köşeden oluşan iki yüzey arasında üçgen yerine, yuvarlanmış veya eğimli bir kenar oluşturun.

http://videos.autodesk.com/zencoder/content/dam/autodesk/www/products/autodesk-3dsmax/videos/quad-chamfer-video-1270x720.mp4

Örgü ve yüzey modelleme

Çokgen, ayırma yüzeyi ve eğri tabanlı modelleme özellikleri ile parametrik ve organik nesneleri etkin bir biçimde oluşturun. Grafit modelleme araç setinde bulunan 100'den fazla gelişmiş çok köşeli modelleme ve serbest çizim 3B tasarım araçlarıyla çalışın. ProOptimizer teknolojisi sayesinde nesnenizdeki yüz sayısını veya noktalarını kontrol edin ve bir seçimin karmaşıklığını, ayrıntıları kaybetmeden %75'e kadar azaltın. ProBooleans ile Boole işlemlerinde temiz örgü topolojisi edinin. 

·         ProCutter aracı ile geometriyi hızla daha küçük parçalara ayırın.

·         Ayırma yüzeyleri ve çokgen yumuşatma kullanarak ince ayrıntıları açıkça gösterin ve etkileşimli hareket ettirme ve görüntüleme için örgüleri en iyi şekilde kullanın.

·         Kullanıma hazır 2B şekillerden düzenlenebilir eğriler ve eğri kafesleri oluşturun ve her türlü 3B geometri türüne dönüştürün.

Doku işi ve montajlama

Fayanslama, aynalama, çıkartma yerleştirme, bulandırma, eğri haritalama, deri haritalama, UV esnetme ve rahatlatma gibi yaratıcı doku haritalama işlemleri gerçekleştirin. En Küçük Kareler Uyumlu Haritalama (LSCM) yöntemi, doku bozulmasını en aza indirmenizi sağlar. Dokuya Görüntüleme işlevselliği ile her nesnenin malzeme ve ışıklandırmasını yeni doku haritalarına işleyin. Doku katmanlama için 99 UV setine kadar kullanabilirsiniz. Dinamik çözünürlükte görüntülemek için vektör grafiklerini doku haritaları olarak yükleyin

Gölgelendirme ve malzeme tasarımı

Gölgelendirme ve malzeme tasarım sürecini hızlandıran özel olarak tasarlanmış araçlarla varlıklarınız için tam olarak istediğiniz görünümü sağlayın. Levha malzeme düzenleyicideki kapsamlı doku, görüntü ve prosedürel harita kütüphanesi, karmaşık gölgelendirme hiyerarşilerini tasarlamanızı ve düzenlemenizi sağlar. Sezgisel Görüntü Alanı Kanvas araç seti ile, çoklu katmanları, doğrudan 3B nesneler üzerindeki herhangi bir malzemede bulunan harita üzerine boyayın.

·         1.200 adede kadar malzeme şablonuna ulaşın ve malzeme verilerini destekleyen Autodesk uygulamaları ile Autodesk Malzeme Kütüphanesi arasında kusursuzca değiştirin.

·         Gerçek dünya fotometrik ışıkları ve fiziksel olarak hatasız Güneş ve Gökyüzü sistemi içeren çok zengin, fotoğraf gerçekliğinde ve fotoğraf gerçekliğinde olmayan ışıklarla etkileşimli olarak ön izleme yapın ve ışıklandırmanın, malzemelerinizi nasıl etkileyeceğini ayarlayın.

·         80 Substance prosedürel doku içeren kütüphane sayesinde görünümleri çeşitlendirin. Bu dinamik, çözünürlükten bağımsız dokuların çok küçük bir bellek ve disk alanı ayak izi bulunmaktadır.

Vektör haritası desteği

Vektör grafiklerini doku haritaları olarak yükleyin ve bunları dinamik çözünürlükte görüntüleyin. Grafikler berrak ve net kalırken ihtiyacınız olduğu kadar büyütün. AutoCAD yazılımı ve PAT yazılımı Tarama Şablonu dosyaları desteği sayesinde daha zengin ve dinamik CAD çizimleri oluşturun. Animasyonlu sayfa geçişleri içeren PDF desteği ile zaman içinde değişen dokular oluşturun. AI (Adobe Illustrator), SVG ve SVGZ biçimlerini destekler.

http://videos.autodesk.com/zencoder/content/dam/autodesk/www/products/autodesk-3dsmax/images/features-2016/vector-map-support-video-1152x648.mp4

Çokgen, eğri ve NURBS tabanlı modelleme

Grafit modelleme araç setinde bulunan 100'den fazla gelişmiş çok köşeli modelleme ve serbest çizim 3B tasarım aracı ve güçlü ProOptimizer ile yaratıcılığınızı serbest bırakın. Çokgen, eğri ve NURBS tabanlı modelleme özellikleri sayesinde parametrik ve organik nesneleri etkin bir biçimde oluşturun. Ayırma yüzeyleri ve çokgen yumuşatma kullanarak ince ayrıntıları açıkça gösterin ve etkileşimli hareket ettirme ve görüntüleme için örgüleri en iyi şekilde kullanın.

3B Görüntüleme

A360 görüntüleme desteği 

Revit ve AutoCAD ile aynı teknolojiyi kullanan 3ds Max 2016, Abonelik müşterileri için Autodesk A360 görüntüleme desteğine sahiptir. A360 bulut bilgi işlemi kullandığı için masaüstü bilgisayarınızı meşgul etmeden veya özel görüntüleme donanımı gerekmeden etkileyici, yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturabilirsiniz. Güneş ışığı çalışması görüntüleri, interaktif panoramalar, aydınlatma simülasyonları oluşturun. Görüntüleri önceden yüklenen dosyalardan yeniden görüntüleyin. Dosyalarınızı diğer kişilerle kolayca paylaşın.

Fiziksel Kamera

Chaos Group ile birlikte geliştirilen yeni Fiziksel Kamera, Objektif Hızı, Diyafram Açıklığı, Alan Derinliği ve Pozlama gibi gerçek yaşam kamera ayarlarını simülasyonla gösteren seçeneklere sahiptir. Geliştirilmiş kontroller ve ek görüntü alanı içi geri bildirimi, fotoğraf gerçekliğinde görüntülerin ve animasyonların oluşturulmasını kolaylaştırır.

Yeni Iray ve mental ray geliştirmeleri için destek

Iray Işık Yolu İfadeleri, Iray aydınlatma görüntüleme desteği ve Işık Önemi Örnekleme gibi desteklenen bir dizi Iray ve mental ray geliştirmesi sayesinde fotoğraf gerçekliğinde görüntüleme daha kolaydır. 

·         Iray Işık Yol İfadeleri (LPE'ler), nesneleri ve ışıkları, katman adlarına göre görüntüleme unsurlarına izole etmenizi sağlayacak şekilde genişletilmiştir. Yeni Iray parlaklık görüntüleme desteği, modelinizdeki aydınlatma seviyeleri ile ilgili size geri bildirim verir. Iray kesit düzlemleri desteği ise, karmaşık modelleme olmadan tasarımlarınızın ayrıntılarına kolayca bakmanızı sağlar.Bu özellik, sanatçının üretim sonrasında belirli nesneler için belirli ışıkları ayarlama veya tasarım seçeneklerini keşfetme olanağını geliştirir.

·         mental ray, artık Işık Önem Örnekleme (LIS) ve yeni bir Ortam Perdeleme görüntüleme unsuru içerir. LIS, karmaşık ortamlarda daha hızlı, daha yüksek kaliteli görüntüler üretir. Yeni AO görüntüleme unsuru, dereceli CPU geri çekilmeli GPU hızlanmasına sahiptir.

Iray ve mental ray, NVIDIA ARC GmbH’nin tescilli ticari markalarıdır ve Autodesk, Inc. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Geliştirilmiş ActiveShade görüntüleme

ActiveShade önizleme görüntüleme iş akışı, mental ray, NVIDIA Iray ve tarama çizgisi görüntü oluşturucularını destekler. Çalışmanızı geliştirmek için ışıklandırmayı veya materyalleri değiştirmenin etkilerini etkileşimli olarak izleyin. Görüntü alanı gezinme ve geçişini, ışık parametrelerinde yapılan ayarlamaları ve diğer ortam değişikliklerini daha sık yakalayarak, daha ayrıntılı güncellemeler elde edin.

Iray ve mental ray, NVIDIA ARC GmbH’nin tescilli ticari markalarıdır ve Autodesk, Inc. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

http://videos.autodesk.com/zencoder/content/dam/autodesk/www/products/autodesk-3dsmax/videos/improved-activeshade-rendering-video-1280x720.mp4

Daha hızlı görüntü alanı performansı

Hızlı gezinme, seçim ve görüntü alanı doku işleme ile etkileşiminizi artırın. Çok sayıda doku haritasına sahip yoğun örgüler ve ortamların sunduğu avantajları öğrenin. Performans üzerinde son derece az etkisi olan kenar kırıklarını giderme özelliğini etkinleştirin ve daha yüksek doğruluğa sahip bir ortamda çalışın.

http://videos.autodesk.com/zencoder/content/dam/autodesk/www/products/autodesk-3dsmax/videos/accelerated-viewport-performance-video-1270x720.mp4

Stereo Kamera

Stereo Kamera özellik setiyle, daha fazla merak uyandıran eğlenceli içerik yazmak ve görselleştirmeler tasarlamak için üç boyutlu kamera modellemeleri oluşturun.

Not: Stereo Kamera özellik seti Autodesk Exchange uygulama mağazası (apps.exchange.autodesk.com) üzerinden sağlanır. Yalnızca İngilizce.

·         Nitrous görüntü alanında sol göz, sağ göz, orta veya anaglif görüntü modlarından dilediğinizi seçin.

·         Geçerli stereo alanların ayarlanmasına yardımcı olan ortam içinde 3B hacimlerini kullanın. 

·         Pasif veya aktif stereo** görüntüleme özelliğinden yararlanın.

Not: Stereo görüntüleme için en yeni AMD FirePro grafik kartı ve desteklenen HD3D Active Stereo monitör veya aynı özelliklere sahip eşdeğeri gerekir.

http://videos.autodesk.com/zencoder/content/dam/autodesk/www/products/autodesk-3dsmax/videos/stereo-camera-video-1270x720.mp4

Entegre görselleştirme seçenekleri

Güçlü 3B görüntüleme özellikleri ile daha kısa sürede olağanüstü resim kalitesi elde edin. NVIDIA'nın entegre mental ray görüntüleyicisi ile ışın izlenmiş yansımalar ve kırılmalar, yakıcılar ve global aydınlatma içeren fiziksel olarak doğru ışıklandırma efekti simülasyonları oluşturun. NVIDIA Iray görüntüleme teknolojisini kullanarak daha tahmin edilebilir, fotoğraf gerçekliğinde sonuçlar elde edin. Görüntü alanındaki pek çok doku haritası ve malzemesini görüntüleme olanağı sayesinde içeriğe yönelik etkileşimli kararlar alın. 

·         Quicksilver donanım görüntüleyicisi ile yüksek kalitede görselleştirme öncesi, animasyonlar ve pazarlama materyalleri yaratın.

·         Elle yaratılan sanatsal modelleri simülasyonla görüntülemek için yüksek derecede stilize edilmiş, fotoğraf gerçekliğinde olmayan (NPR) efektler görüntüleyin.

·         Mudbox 3B dijital şekil ve doku boyama yazılımı (İngilizce) veya vektör yer değiştirme haritaları destekli, düşük çözünürlüklü geometrisi bulunan belli bazı diğer paketlerde yaratılan karmaşık, yüksek çözünürlüklü ayrıntıları görüntüleyin.

iray ve mental ray, NVIDIA ARC GmbH’nin tescilli ticari markalarıdır ve Autodesk, Inc. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Görüntüleme geçiş sistemi

Sistem çıkışı birleştirme için dilim ortamları. Smoke (İngilizce) yazılımı, After Effects, Photoshop veya belli başlı resim birleştirme uygulamaları için görüntüleme unsurları oluşturun. Nesne değiştiricileri gibi ortama ilişkin farklı durumları yakalamak, düzenlemek ve kaydetmek için bir durum kaydedici kullanın. Birleştirme ve görüntüleme unsurlarının görsel bir arayüzde nihai sonucu yaratmak için nasıl birbirlerine bağlandıklarını görün. Tek bir dosyadan birden çok görüntüleme geçişi ayarlayıp uygulayabilir; bütün ortamın görüntüsünü yeniden oluşturmadan bireysel geçişleri değiştirebilirsiniz.

“Nitrous” hızlandırılmış grafik çekirdeği

Etkileşim üzerinde sınırlı etki ile, büyük veri kümelerini daha hızlı yineleyin ve işleyin. Hızlandırılmış GPU'lar ve çok çekirdekli iş istasyonları, büyük ölçüde iyileştirilmiş interaktif performans ve görsel kalite sağlar. Gelişmiş sahne yönetimi teknikleri ve çoklu kullanımlı görüntü alanı ortam yönetimi, iş akışını kolaylaştırır ve daha duyarlı hale getirir.

·         Desteklenen özellikler; sınırsız ışık, yumuşak gölgeler, resim tabanlı ışıklandırma, alan derinliği, ekran boşluğu çevresel kapanma, renk tonu haritalama, yüksek kalitede şeffaflık ve hızlandırılmış parçacık akışı görüntüsü içermektedir.

·         Resim kalitesinin ortamdaki değişiklikleri engellemeden aşamalı rötuşlaması sayesinde, nihai çıktınızın içeriğine yönelik daha yaratıcı kararlar vermeniz kolaylaşır.

·         DirectX 11 gölgelendiricileri desteği sayesinde nihai platformunuzun ortamında etkileşimli olarak çalışın.

Levha Birleştirme Düzenleyicisi

Levha Birleştirme Düzenleyicisi'ni kullanarak 3ds Max'ın içinde kolay birleştirme işlemleri gerçekleştirin. Görüntülenen katmanları ve geçişleri kolaylıkla birbirine bağlayabilir, bunları şematik düğüm tabanlı arayüzlerdeki birleştirme düğümleriyle (harmanlama ve renk düzeltmeleri gibi) birleştirebilirsiniz. Ortaya çıkan birleştirmeyi daha fazla rötuşlamak için Adobe After Effects veya Adobe Photoshop'a gönderebilirsiniz.

Dinamikler ve Efektler

Parçacık Akışı efektleri

Su, yangın, püskürtme ve kar gibi gelişmiş, gerçekçi efektler oluşturun. Özelleştirilmiş araçlar oluşturmak için Gelişmiş Veri Yönlendirme araç setini kullanarak 25'e kadar farklı alt operatörü bir araya getirin. Parçacık Akışı kurulumlarını MassFX fizik simülasyonlarına entegre etmek için mParticles'ı kullanın. 2 Ön Bellek operatörü ile daha hızlı yineleme yapın: Ön Bellek Selektif sadece belli veri türlerini saklamanızı sağlarken, Ön Bellek Diski sayesinde Parçacık Akışı simülasyonlarını diskte ayrı dosyalar olarak önceden hesaplayabilir ve kaydedebilirsiniz.

·         Orbaz Technologies tarafından sağlanan ”freebies” Parçacık Akışı setinden yararlanın: Kamera Ayırma Operatörü, Kamera IMBlur Operatörü, Kopyalama Testi, Görüntü Yazısı Operatörü, Durdurma Operatörü ve Yavaş Durdurma Testi.

·          

http://videos.autodesk.com/zencoder/content/dam/autodesk/www/products/autodesk-3dsmax/videos/augmented-particle-flow-system-video-1152x648.mp4

MassFX dinamik simülasyon çözümcüler

Çoklu kullanımlı NVIDIA PhysX motoru, mRigids ile doğrudan 3ds Max görüntü alanında etkileyici, dinamik sabit gövde simülasyonları oluşturmanızı sağlar. mRigids çözümcüyü inandırıcı bez bebek simülasyonları için iskeletlere uygulayın. mCloth ile gerçekçi giyim ve kumaş benzeri simülasyonlar oluşturun. mParticles ile doğal ve insan yapımı güçleri simüle edin, parçacık bağları oluşturun ve kırın, parçacıkları birbirleriyle ve diğer nesnelerle çarpıştırın.

Saç ve kürk efektleri

Kesim, fırçalama ve topaklanma araçları gibi seçim ve stil verme araçlarını kullanarak saça ve tüye doğrudan görüntü alanları içinde yön verin. Saça kıvrımlar ve bukleler ekleyerek sıklık ve hızı canlandırın. Herhangi bir kaynak nesnesini saç telleri olarak örnekleyin. Bir dizi saça eğriler eklemek için kontrol kılavuzu işlevi gören Eğri Deformasyonunu kullanın, bu sayede saçlara duruş verilebilir, tutturulabilir veya dinamik bir hedefe yönlendirilebilir. Çarpışmalar, ağırlık, sertlik, kök tutma ve nemlendirme içeren gerçekçi dinamik simülasyonlar yaratın.

Poz ışıklandırma simülasyonu ve analizi

Pozlama ışıklandırma analizi teknolojisi ile güneş, gökyüzü ve suni ışıklandırmayı 3B mimari tasarımda simülasyonla görün ve analiz edin. Bir şeklin ışık ölçüm ızgaralarını oluşturarak bir konumdaki ışığı ölçün. LEED EQ Credit 8.1 için gerekenlere benzer ışık yoğunluğu ve iç mekan kalite değerlendirmeleri oluşturun. Işığın binalarla nasıl etkileşim göstereceğini tahmin ederek daha sürdürülebilir tasarımlar elde edin.

·         Karmaşık mimari tasarımlarda doğrudan aydınlatma efektlerini keşfedip analiz edin ve görüntü alanında interaktif sonuçları görün.

·         Kanada'nın önde gelen bilimsel araştırma kurumu olan Ulusal Araştırma Konseyi, Pozlamayı onaylamıştır.       

http://videos.autodesk.com/zencoder/content/dam/autodesk/www/products/autodesk-3dsmax/images/features-2016/exposure-lighting-simulation-analysis-video-617x347.mp4

Kullanıcı arayüzü, iş akışı ve iletişim hattı

Oyun dışa aktarıcı

3ds Max'teki verileri (modeller, animasyonlar, karakter modelleme, dokular, malzemeler, LOD'lar, ışıklar ve kameralar gibi) oyun motorlarına (Unity, Unreal Engine ve Stingray) aktarın. Bunu sağlayan FBX değişim teknolojisidir.

Canlı bağlantı

3ds Max ve Stingray motoru arasında kurulan yeni canlı bağlantıdan yararlanmak için Stingray'i indirin. Stingray, sahne yaratımı, yineleme ve test etme için harcanan zamanı büyük ölçüde azaltan bir araç etkileşimi düzeyi sunar.

Canlı bağlantı şunları sağlar:

·         Etkileşimli bir 3B ortamında 3B varlıkları ve sahneleri değerlendirmek ve incelemek için Stingray ve 3ds Max arasında geometri ve kamera bağlantıları.

·         Tek tıklamalı bir iş akışıyla 3ds Max'te değişiklik yapma ve Stingray'deki güncellemeleri görme özelliği.

Stingray gölgelendiriciler için daha iyi destek

ShaderFX geliştirmeleriyle çalışırken, fiziksel tabanlı gölgelendiriciler için daha iyi destek elde edin. ShaderFx'de yaratılan materyalleri kolayca Stingray'e aktarın ve her iki araçta da görsel tutarlılığın tadını çıkarın.

Max Oluşturma Grafiği

Bu yeni, düğüm tabanlı araç oluşturma ortamı, müşterilerimizin özelliklerle ilgili öneride bulunup, oy verdikleri User Voiceforumumuzda en çok talep edilen konudur. Levha malzeme düzenleyicisine benzer görsel bir ortamda grafikler yaratarak 3ds Max'i geometrik nesnelerle ve değiştiricilerle genişletin. Yeni araçlar ve görsel efektler yaratmak için bağlanabilen yüzlerce düğüm türü (operatör) arasından seçim yapın. Bileşikler adı verilen grafikleri kaydederek yeni düğüm türleri oluşturun, yeni araçları paketleyip paylaşın ve diğer kullanıcıların araç setlerini genişletmelerine yardımcı olun.

http://videos.autodesk.com/zencoder/content/dam/autodesk/www/products/autodesk-3dsmax/images/features-2016/max-creation-graph-video-896x504.mp4

XRef yenilikleri 

Ekipler arasında ve üretim iletişim hattı üzerinde iş birliği, xref ve geliştirilmiş kararlılığa sahip zararlı olmayan animasyon iş akışları sayesinde artık daha kolaydır. Nesneleri ortamınıza harici olarak referanslayın ve hareketlendirin veya nesneleri ortamda birleştirmek zorunda kalmadan malzemeyi kaynak dosyadaki xref nesnesinde düzenleyin. Kaynak dosyada yapılan değişiklikler yerel ortamlara otomatik olarak aktarılır.

·         İstediğiniz düğümde canlandırılabilir parametreler yayınlayın ve parametreleri istenen şekilde düzenleyin.

·         Diğer kullanıcılar, ortamlarını doldurmak için içerikleri canlandırılabilir parametrelerle harici olarak referanslayarak, zaman kazanıp kullanılacak kilit parametreler hakkında yönergeler alabilir.

Ortam Gezgini ve Katman Yöneticisi geliştirmeleri

Ortam Gezgini ve Katman Yöneticisi'ndeki artan performans ve kararlılık geliştirmeleri sayesinde karmaşık sahnelerle çalışmak artık daha kolay.

Design Workspace

Design Workspace, 3ds Max'in temel özelliklerini erişilebilir hale getirir, böylece güvenle çalışabilirsiniz. Etkileyici görseller oluşturmak için tasarım verilerini içe aktarmak hiç olmadığı kadar kolaydır. Görev tabanlı bir mantık sistemini izleyen Design Workspace; ürün yerleştirme, aydınlatma, görüntüleme, modelleme ve desenleme araçlarına kolay erişim sağlar.

Daha Kolay Revit ve SketchUp iş akışları

İlk olarak 3ds Max 2015 Extension 2'de sunulan yeni, daha sıkı bir Revit entegrasyonunu doğrudan kullanarak, bağlantı Revit RVT dosyalarını 3ds Max'e aktarın ve dosyalayın. Revit modellerini 3ds Max'e 10 kata kadar daha hızlı şekilde getirin. Yeni entegrasyon; geliştirilmiş örnekleme, ek BIM verileri ve çoklu kameralar gibi geliştirilmiş özellikler sağlar. SketchUp kullanıcıları, SketchUp 2015 dosyalarını içe aktararak, 3ds Max'deki tasarımlarını daha ileriye götürebilirler.

Şablon sistem

Standartlaştırılmış başlangıç yapılandırmaları sağlayan yeni isteğe bağlı şablonlar ile ortam oluşturma sürecinizi hızlandırın. Kolay içe/dışa aktarma seçenekleri ile şablonları ekipler ve ofisler arasında paylaşın. Yeni şablonlar yaratın veya mevcut şablonlarınızı iş akışlarınıza uyarlayın. Görüntüleme, ortamlar, aydınlatma ve üniteler için yerleşik ayarlar daha doğru proje sonuçları sağlar.

Alembic desteği 

Nitrous Görüntü Alanında büyük veri kümelerini görüntüleyin ve bunları yeni Alembic desteği sayesinde üretim iletişim hattınızda daha kolay aktarın. Üretimde başarısı kanıtlanmış teknoloji ile çalışın ve karmaşık verileri iletişim hattından yönetilebilir bir biçimde taşıyın. Teknoloji, hareketlendirilmiş ve simülasyonla görüntülenmiş karmaşık veriyi, prosedürel olmayan ve uygulamadan bağımsız bir işlenmiş geometri sonucu kümesine çeker.

·         Oldukça verimli bellek ve disk alanı kullanımı ile, iş istasyonunuzdan daha fazlasını elde edin.

·         Yalnızca seçili geometriyi dışa aktarıp yükleme becerisi ile daha hızlı veri aktarımı ve yükleme süreleri elde edin.

·         3ds Max 2015, Extension 1'de Alembic'i tanıttıktan sonra yeni bir kayıttan yürütme önbellek sistemi ekledik.  

Çoklu dokunmatik desteği

3ds Max 2016, 3B içerik ile etkileşim sırasında daha fazla özgürlük sunan çoklu dokunmatik 3B gezinme özelliğine sahiptir. Yazılım Wacom Intuos 5 dokunmatik tablet, Cintiq 24HD ve Cintiq Companion'ın yanı sıra dokunmatik Windows 8 cihazlarını destekler. Bu cihazlar, bir elle kalem kullanılıp, diğer elle ortam yörüngeleme, panlama, yakınlaştırma ve döndürme için eş zamanlı olarak çoklu parmak hareketleri gerçekleştirilirken doğal etkileşimlere olanak tanır.dokunmatik desteği

Kullanıcı tarafından istenen küçük özellikler (SURF'ler)

Küçük değişiklikler, bir 3ds Max kullanıcısının günlük hayatında büyük bir farklılık yaratabilir. 3ds Max 2016'da müşteriler tarafından yüksek öncelikli olarak tanımlanan 10 kadar iş akışı engelini ele alıyoruz. Kullanıcılar tarafından istenen bu özellikler arasında yeni bir Görüntü Alanı Seçim Önizlemesi, Kesme Aracı Geliştirmeleri ve sert ve düzgün kenarları görselleştirme becerisi yer almaktadır. Özellikleri isteyin ve User Voice forumunu kullanarak mevcut önerilere oy verin.

Gelişmiş ortam yönetimi

Ortam Gezginleri'ndeki gelişmeler sayesinde karmaşık ortamları daha kolay yönetin. Çok sayıda nesneyle çalışmayı kolaylaştırmak için verileri yuvalanmış katmanlar olarak organize edin. Dörtlü menülerin yanı sıra yerleştirme ve Çalışma Alanları'na ilişkin destek, üretkenliği arttırır.

http://videos.autodesk.com/zencoder/content/dam/autodesk/www/products/autodesk-3dsmax/videos/enhanced-scene-management-video-1270x720.mp4

Yapılandırılabilir kullanıcı arayüzü

Kullanıcı arayüzü çalışma şeklinize uyum sağlar. Örneğin, modelleme için bir çalışma alanı yapılandırın ve bir başka çalışma alanını da menü, araç çubukları, şerit ve her birindeki görüntü alanı sekmeleri için farklı ön ayarlar ile canlandırma yapmak üzere yapılandırın. Belli bir iş için gereken görünümlere erişim sağlamak üzere birkaç sekmeli görüntü alanı yerleşim yapılandırmalarını kolaylıkla oluşturabilir ve bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Zaman kazanın ve çok köşeli modelleme araçları için bağlam içi kullanıcı arayüzü Caddy ile elinizdeki yaratıcı işe odaklanın.

Esnek kamera eşleştirme

Bir ortamın kamera görünümünü bir fotoğraf arka planı perspektifiyle etkileşimli olarak eşleştirin veya dizginin doğru biçimde yerleştirilmesi için 2B pan ve yakınlaştırma özelliğini kullanın. Baskı ve reklam birleştirmeleri için sabit çerçeveli fotoğrafik arka plan bağlamına kolayca bir CG elemanı yerleştirin ve konseptleri doğrulamak için gerçek yaşam ortamında CG elemanının nasıl görüneceğini görselleştirin.

Görüntü alanını, kamera konumunu etkilemeden 2B bir resim gibi panlayabilir ve yakınlaştırabilirsiniz. Bu özellik kamera eşleştirme, ana hatlar veya ayrıntılı planlardan bir ortam yaratma ve yoğun örgüleri seçim için büyütme uygulamalarında kullanışlıdır.

http://videos.autodesk.com/zencoder/content/dam/autodesk/www/products/autodesk-3dsmax/videos/perspective-match-video-1152x648.mp4

Veri aktarımı ve iletişim hattı entegrasyonu

Pek çok kaynaktan veriyi içe aktarın ve bunları dosya yinelemeler, yazılım uygulamaları, kullanıcılar ve konumlar arasında kolayca aktarın. Photoshop yazılımıyla, gelişmiş birlikte çalışabilirliğin keyfini çıkarın. After Effects yazılımıyla, kameraların, ışıkların, boş nesnelerin, düz nesnelerin/katıların, görüntünün, görüntü katmanlamanın, harmanlama modunun, opaklığın, efektlerin ve metin nesnelerinin çift yönlü aktarımından ve senkronizasyonundan yararlanın.

·         3ds Max CAT (Karakter Animasyonu Araç Kiti) iki ayaklı karakterleri, tek adımda, Maya 3D animasyon yazılımı veMotionBuilder 3B karakter animasyonu yazılımı içinde kullanılan HumanIK oyun ara yazılımı (İngilizce) çözümcü ile uyumlu karakterlere dönüştürün.

·         Görüntü alanlarında gezinmek için Maya'da kullandığınız aynı fare ve tuş kombinasyonlarını 3ds Max'da kullanın.

·         Ortamları 3ds Max 2011, 2012, 2013 veya 2014 ile uyumlu bir formatta kaydetme kabiliyeti sayesinde sürümler arasında kolayca geçiş yapın

Birleştirme Entegrasyonu

3B görüntülenen verileri geliştirin ve bunları birleştirme seçeneklerini kullanarak canlı çekim görüntü ile birleştirin. Sistem çıkışı birleştirme için Smoke (İngilizce) yazılımı, After Effects, Photoshop yazılımı veya belli başlı resim birleştirme uygulamalarında görüntüleme unsurlarını ortamlara dilimleyin. Düğüm tabanlı arayüz Levha Birleştirme Düzenleyicisi'ni kullanarak kolay birleştirme işlemlerini doğrudan 3ds Max'in içinde gerçekleştirebilirsiniz.

Birleştirici, Toxik birleştirme yazılımının teknolojisine dayanan çok özellikli, yüksek performanslı, yüksek dinamik aralığına (HDR) sahip bir kompozitör sunar. 3ds Max Birleştirme araç seti, stereoskopik üretimleri desteklemek amacıyla görüntü bindirme, renk düzeltme, izleme, kamera haritalama, raster ve vektör boyama, eğri tabanlı bükülme (warping), hareket bulanıklığı, alan derinliği ve araçları birleştirir.

Not: Birleştirici özelliği, Autodesk Exchange aracılığıyla sağlanır.

Civil View özelliği seti

Civil View özelliği seti ile karmaşık inşaat mühendisliği tasarım geometrisini daha hızlı ve verimli bir biçimde, kesin ve etkileyici 3B tasarım görselleştirmelerine dönüştürün. Civil View kolay, modele dayalı işlevsellik ve inşaat mühendisliğine yönelik kapsamlı, parametrik nesne ve malzeme kütüphanesi sayesinde, çok fazla veya ayrıntılı 3ds Max bilgisine sahip olmasanız bile, çarpıcı sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Civil View, 3B inşaat mühendisliği yazılımı ve Bentley MXROAD yazılımı gibi belli başlı yazılım ürünlerinin verilerine dinamik şekilde bağlanır. Tasarım değişiklikleri gerektiğinde, tasarım görselleştirmelerinin daha kolay yenilenerek birbirine bağlı olarak değişmelerini sağlar. Civil View, daha hızlı sonuç ve basitleştirilmiş kurulum için Iray ve Quicksilver görüntüleme çözümlerini destekler. 

http://videos.autodesk.com/zencoder/content/dam/autodesk/www/products/autodesk-3dsmax/images/features-2016/civil-view-feature-set-video-617x347.mp4

AutoCAD ve Revit birlikte çalışabilirlik

AutoCAD ve Revit yazılımı ile daha etkin veri alışverişinden yararlanın. Revit dosyalarını (.RVT) doğrudan 3ds Max'in içine aktarın. Işık ve doğal aydınlatma sistemi desteğinden ve AutoCAD dosyaları için içe aktarıcıda bulunan poz kontrolünden faydalanın.

http://videos.autodesk.com/zencoder/content/dam/autodesk/www/products/autodesk-3dsmax/images/features-2016/autocad-revit-interoperability-video-924x520.mp4


 

 
     
     
asimetri@asimetri.com.tr
© Copyright 2010 Asimetri Ltd.Şti. Tüm hakları saklıdır.